Pieczątka faksymile zawiera kopię odręcznego podpisu. Wykonujemy ją w oparciu o przesłany nam skan zgodny z wytycznymi Jak przygotować skan podpisu do pieczątki faksymile. Faksymile może zawierać sam podpis lub być uzupełniona dodatkową treścią: imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem lub hasłami: ” potwierdzam za zgodność” “sprawdzono” , itp.
Istnieje możliwość wykonania faksymile w 2 kolorach : podpis może mieć inny kolor niż pozostała treść.

Wybrane produkty

Filtruj produkty
Sort By:

Filtruj wg ceny

Usuń aktywne filtry