Stemple drewniane w przeciwieństwie do automatów zapewniają użytkownikowi  wpływ na ilość  zastosowanego tuszu i siłę docisku, co przekłada się na  efekt uzyskanego odbicia. Może to być zaletą, zwłaszcza w wypadku wykonywania odbicia na powierzchniach bardziej wymagających: nierównych, słabo lub mocno wchłaniających Jednak oznacza także, że uzyskanie optymalnego odbicia wymaga przestrzegania  kilku poniższych zasad:

 • należy zastosować odpowiedni rodzaj stempla, optymalnie dopasowany do rozkładu tekstu i grafiki. Dlatego sugerujemy pozostawienie nam wyboru między stemplem płaskim i kołyską.  Wybór dokonany przez klienta może bowiem negatywnie wpłynąć na jakość odbicia.
 • istotne jest odpowiednie docięcie płytki i usunięcie nadmiaru tła. Odradzamy wybór docięcia płytki w wybrany, symetryczny kształt.
 • warto zadbać o odpowiednie uzupełnienie poduszki tuszem, zgodnie z instrukcjami: uzupełnianie tuszu wodnego i uzupełnianie tuszu specjalnego.
 • do uzupełnienia poduszki należy stosować tylko wysokiej jakości tusze
 • trzeba pamiętać o dobraniu tuszu dedykowanego do danej powierzchni: tusz wodny nie sprawdzi się na powierzchniach śliskich, tusze specjalistyczne mogą nie dać optymalnego odbicia na papierze/tekturze/kartonie

Przed wykonaniem odbicia na podłożu docelowym sugerujemy wykonanie kilku odbić próbnych na papierze ksero. Pozwoli to nabrać praktyki i  dobrać odpowiednią siłę docisku.

Tuszowanie stempla (maczanie w poduszce)

 • stempel należy dociskać z minimalną siłą,  równo rozłożoną na całą powierzchnię stempla. Stempel powinien być równoległy do powierzchni poduszki.  Lepiej powtórzyć czynność namaczania niż użyć zbyt dużej siły ( znacząco zwiększa ona ryzyko odbijania się tła)
 • podnieść stempel, odwrócić i sprawdzić czy cała powierzchnia grafiki/tekstu została zatuszowna. Jeśli nie – powtórzyć tuszowanie.
 • jeśli po kilku dociśnięciach  określony ( ciągle ten sam) fragment pozostaje suchy, należy   powtórzyć tuszowanie, ale używając innego fragmentu poduszki z tuszem lub jeśli to możliwe innej poduszki , ale z tym samym rodzajem i kolorem tuszu  ( jeśli jest dostępna)
 • jeśli wciąż dany ( ten sam) element się nei tuszuje należy powierzchnię płytki tekstowej dokładnie oczyścić alkoholem  ( deneturat, izopropanol). Problem może bowiem wynikać z ubrudzenia/zatłuszczenia powierzchni płytki. W wypadku braku dostępu do alkoholu  stempel można awaryjnie umyć pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do płukania. Należy to traktować jako rozwiązanie ostateczne i starać się, aby czas moczenia był możliwie najkrótszy, gdyż woda może zmniejszyć skuteczność taśmy dwustronnej, która mocuje płytkę tekstową
 • jeśli cała powierzchnia grafiki/tekstu jest pokryta tuszem można przystąpić do wykonania odbicia

Uzyskiwanie optymalnego odbicia

 • należy zadbać, aby powierzchnia była równa i twarda . W wypadku toreb papierowych należy unikać przystawiania stempla w miejscu mocowania rączek, na krawędziach, zagięciach, itp. Ewentualnie jeśli ni ejest to możliwe , w celu minimalizacji wpływu zagięć należy do środka torby włożyć plik  ok. 10 stron równego papieru ksero o powierzchni większej niż pole odbicia.  Dzięki dodatkowej amortzacji uzyskamy lepsze odbicia
 • w wypadku stosowania na kartonach ważne, aby powierzchnia była sztywna, twarda, więc stempel należy  przsytawiać zanim karton zostanie złożony
 • stempel płaski należy dociskać stosując równomiernie rozłożoną siłę docisku. Powierzchnia stempla musi być równoległa do powierzchni podłoża ( nie dotyczy kołysek) . Siła docisku na podłożu powinna być większa niż w poduszce, inaczej odbicie może być niepełne/niewyraźne
 • odbicie stempli kołyskowych uzyskujemy przez ruch kołyszący z góry na dół lub z dołu na górę ( wybór zależy od preferencji użytkownika, kierunek nie ma wpływu na jakość odbicia) W kołyskach siła docisku rozkłada się automatycznie.  Ruch kołyskowy nie może być zbyt płytki, gdyż nie odbiją/zbyt słabo odbiją się krawędzie płytki. Nie może być też zbyt głęboki, gdyż wtedy ubrudzeniu  ulegną krawędzie drewniane stempla, a ten efekt może przenosić się wraz z odbiciem
 • w wypadku papieru o słabszej jakości ( karton, torba z papieru szarego) lub czerpanego/nierównego/ze strukturą, drewna surowego, a zwłaszcza kartonu warstwowego,  po dociśnięciu stempel można przytrzymać na powierzchni  trochę dłużej ( do 10 sekund) , co zwiększy poziom nasycenia tuszem
 • dłuższy czas docisku polecany jest także, jeśli stempel zawiera duże pola wypełnione kolorem ( zmniejszy to tzw. efekt pieczątki)
 • jeśli  jeden z fragmentów  płytki nie odbił się, może to oznaczać, że  nie został całkowicie zatuszowany, jest ubrudzony/zatłuszczony ( trzeba go oczyścić) lub docisk był za słaby/nierównomierny. Należy powtórzyć aplikację pieczątki .

Typowe problemy z uz