kategoria pieczatki frmowe
Przepisy polskie nie określają w sposób jednoznaczny wymaganej treści ogólnej pieczątki firmowej,  ani – w większości wypadków – wymogu posiadania jej. Jednak z uwagi na mnogość przepisów szczegółowych i obostrzeń branżowych poniższe informacje należy traktować jako ogólny zarys i brać pod uwagę, iż specyfika państwa branży może wymagać nie tylko dodania innych informacji na pieczątce firmowej, ale również określać jej wielkość i układ treści.

Sugerowane informacje podstawowe, które należy umieścić na pieczątce firmowej:

Jednoosobowa działalność:
 • imię i nazwisko oraz nazwa (jeśli została nadana). Dane te można także uzupełnić o podstawowy zakres działalności (na przykład firma cateringowa, biuro rachunkowe, usługi poligraficzne, wulkanizacja itp.);
 • podstawowe dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer, numer bloku/mieszkania/nazwa budynku itp;
 •  NIP (jeśli firma jest płatnikiem VAT). Sugerujemy także podanie numeru REGON, choć powoli wychodzi on z użycia (jednak niektóre urzędy wymagają posługiwania się nim);
 • sugerujemy również dodanie przynajmniej jednego kanału komunikacji: numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony www. Może to być pomocne w kontakcie z urzędem lub potencjalnym klientem.
Spółka cywilna:
 • pełna nazwa spółki wraz z nazwiskami wspólników i dopiskiem s.c. (spółka cywilna). Często jednak spotyka się stosowanie nazwy skróconej spółki bez podawania nazwisk wspólników;
 • można podobnie, jak w wypadku jednoosobowej działalności, podać zakres działalności spółki (najlepiej zaraz pod nazwą), ale nie jest to wymagane;
 • podstawowe dane adresowe siedziby: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer, numer bloku/mieszkania/nazwa budynku itp;
 • NIP, jeśli firma jest płatnikiem VAT. Sugerujemy także podanie numeru REGON, choć powoli wychodzi on z użycia (jednak niektóre urzędy wymagają  posługiwania się nim);
 • doradzamy również dodanie przynajmniej jednego kanału komunikacji: numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony www. Może to być pomocne w kontakcie z urzędem lub potencjalnym klientem.
Spółki kapitałowe ( sp. z o.o., sp. k., spółka akcyjna, itp) 
 • nazwa spółki z dokładnym określeniem jej formy prawnej (sp. z o.o., spółka komandytowa, spółka akcyjna);
 • podstawowe dane adresowe siedziby: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer, numer bloku/mieszkania/nazwa budynku itp;
 • numer KRS, numer NIP, REGON. Czasami podaje się również kapitał zakładowy, choć nie jest to częstą praktyką;
 • doradzamy również dodanie przynajmniej jednego kanału komunikacji: numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony www. Może to być pomocne w kontakcie z urzędem lub potencjalnym klientem.
Co jeszcze można umieścić na pieczątce firmowej:
 • logo lub dodatkową grafikę zbieżna z zakresem działalności;
 • dodatkowe informacje kontaktowe: adres strony, portali społecznościowych, e-mail, adres sklepu internetowego;
 • adresy oddziałów (jeśli istnieją);
 • numer konta bankowego;
 • kod QR z dodatkową informacją;
 • kod lub numer identyfikujący użytkownika pieczątki (ułatwia to identyfikację osoby lub oddziału, który daną pieczątkę użył). Może być to skrót literowy, numer, symbol graficzny.