Jak utylizować pieczątki firmowe?

wagraf2s-mix-kolorow

Pieczątki są obecne w każdym biurze. Ułatwiają pracę, pomagają przyśpieszyć i zautomatyzować obieg dokumentów czy wypełnić  ustawowe obowiązki . Jednak każde biuro staje w pewnym momencie przed dylematem: co zrobić w sytuacji gdy dana pieczęć przestaje być aktualna lub potrzebna ?

W przepisach obowiązujących w Polsce dość szczegółowo  opisano procedury utylizacji pieczątek urzędowych:

 • rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)  określa zasady postępowania z pieczątkami szkół i przedszkoli 
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67),
 • ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. nr 235, poz. 2000 z późn.zm.),

W wypadku pieczątek  firmowych brak takich uregulowań prawnych. Dlatego każda firma powinna samodzielnie opracować  odpowiednie procedury i zawrzeć je w stosownych  regulaminach.  Co warto w nich zawrzeć:

 • zasady posługiwania się pieczątkami  firmowymi, imiennymi
 • zakres użytkowania
 • procedury zamawiania pieczątek
 • procedury zmiany treści i utylizacji nieaktualnych
 •  protokół utylizacji pieczątki

Protokół utylizacji warto stworzyć zwłaszcza w wypadku pieczątek firmowych , szczególnie tych stanowiących wzór przedstawiony w urzędzie czy banku. Najważniejsze informacje, które powinny zostać zawarte w  takim dokumencie:

 • wzór odbicia pieczątki podlegającej utylizacji
 • dokładną datę utylizacji
 • podpis osoby/komisji obecnej przy  utylizacji
Pieczątki Colop

Na czym polega proces utylizacji ? Nie należy wyrzucać całej pieczątki, gdyż może w przyszłości zostać użyta w sposób nieautoryzowany.  Najważniejsza jest  zniszczenie płytki tekstowej (gumki). Należy ją odkleić od nośnika ( automatu samotuszującego, pieczątki kieszonkowej  lub stempla drewnianego) i przeciąć,  najlepiej w kilku miejscach.  Przecięcie uniemożliwi dalsze posługiwanie się taką gumką. Sam mechanizm należy zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w danym rejonie.

Zanim wyrzucisz niepotrzebną pieczątkę…

Nieaktualna treść nie musi być powodem, aby całą pieczątkę wyrzucać.  Gumkę warto poddać utylizacji, lecz w wielu wypadkach sam mechanizm (nośnik) może być użyty po raz kolejny. Do używanego mechanizmu można bowiem dorobić samą płytkę tekstową. Przy składaniu zamówienia  należy po prostu zaznaczyć jaki dokładnie mechanizm Państwo posiadaj, podając jego pełną nazwę: na przykład Wagraf Compact 2s, Trodat 4913, Colop IQ 20 , itp.