Pieczątki imienne

Szeroka grupa pieczątek, która poza danymi osobowymi ( imię i nazwisko oraz stanowisko) może zawierać dodatkowo: nazwę firmy, dział/oddział, formułę zatwierdzenie/sprawdzenia ( na przykład potwierdzam za zgodność, sprawdził jakość,itp.)  , datę, czy podpis (pieczątka faksymile). Najczęściej w środku pieczątki znajduje się puste pole na złożenie podpisu.

Wybierz interesującą Cię kategorię klikając na jeden z przycisków