Pieczątki automatyczne – samotuszujące

Automaty samotuszujące są obecnie najpopularniejszym nośnikiem pieczątek. Jedną z ich największych zalet jest powtarzalność i wysoka jakość odbicia. Budowa automatu wymusza zastosowanie optymalnej ilości tuszu, co przekłada się na wyraźne odbicie. Warto przy tym pamiętać o kilku zasadach, które nie tylko polepszą jakość, ale i wydłużą czas bezawaryjnej pracy pieczątki:

  • Aby uzyskać wyraźne odbicie należy docisnąć górną, środkową część pieczątki stosując w miarę możliwości jednostajną, niewielką siłę docisku. Odradzamy trzymanie automatu po jego bokach, przyciskanie górnej-bocznej części i gwałtowny docisk ze zbyt dużą siłą. Jeśli trzymamy automat po bokach palce mogą się ześlizgiwać, co zmniejszy siłę docisku. Gdy przyciskamy pieczątkę od góry, ale dociskając nie środek, a lewą lub prawą część, możemy uzyskać odbicie o nierównomiernej intensywności (przy dużych automatach część odbicia najbardziej odległa od punktu docisku może być nawet niepełna/słaba/nieczytelna);
  • Należy unikać gwałtownego dociskania pieczątki, gdyż zmniejsza to jej żywotność, może spowodować jej przesunięcie, co negatywnie wpływa na czytelność;
  • Należy unikać zbyt silnego docisku automatu, gdyż może to spowodować odbijanie się tła lub efekt pogrubienia liter/linii, czy zalewania się środków liter;
  • Zbyt słabe dociśnięcie pieczątki automatycznej przy jej aplikacji powoduje, że odbicie jest mało wyraźne/częściowe;
  • Warto dbać o regularne uzupełnianie tuszu w automacie. Zbyt mała ilość tuszu wpływa na kontrast, jakość i trwałość odbicia;
  • Sugerujemy stosować w pieczątkach wyłącznie tusz wysokiej jakości, odpowiedniego rodzaju. Nie należy mieszać gatunków, rodzajów, ani nawet różnych kolorów, gdyż może to wpłynąć na jakość i trwałość odbicia, a nawet doprowadzić do uszkodzenia poduszki lub automatu;
  • Tusz należy uzupełniać często, ale małymi porcjami;
  • Po uzupełnieniu tuszu warto odczekać min. 1-3 godzin, aby tusz równomiernie rozprowadził się po całej powierzchni poduszki;
  • Należy stosować tusz dedykowany do danego rodzaju podłoża: tusz szybkoschnący do powierzchni niewchłaniających/słabo wchłaniających i tusz wodny do papieru standardowego, matowego;
  • Pieczątka musi być przechowywana w temperaturze pokojowej, należy unikać wystawienia jej na nadmierne nasłonecznienie, zbyt wysoką lub niską temperaturę.