Duże pieczątki – problemy przy projektowaniu

W wypadku standardowych pieczątek największym zmartwieniem jest czytelność tekstu i  stopień skomplikowania grafik. Oba te parametry dość łatwo kontrolować . Dokładne wytyczne dotyczące tego typu projektów znajdą Państwo w dziale pomoc w projektowaniu. Duże pieczątki  wymagają większej uwagi, warto więc poświęcić chwilę aby zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami.   Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń będzie się objawiać na 3 polach: zwiększeniu nasilenia tzw. “efektu pieczątki“,  brudzenie się tła i w wypadku odbijania na kartonie tzw. ” efekt paskowania

Przykładowy wzór pieczątki w którym odbija się także ubrudzone tło

Unikanie pustych powierzchni

Im większa pieczątka, tym większe ryzyko pojawienia się dużych obszarów pustej powierzchni. Nie jest to  pożądane, gdyż  zwiększa ryzyko odbijania się tła.  Jeśli  projekt zawiera dużo takich pustych pól, warto zastosować głęboki grawer.  Problem będzie występował zwłaszcza w największych stemplach XXL.  Trudno tu jednoznacznie określić  granicę, ale można przyjąć, że w wypadku stempli większych niż 80×100 mm puste pola wymagają pogłębienia graweru ( jeśli oczywiście nie da się ich uniknąć). Innym sposobem na zniwelowanie tego efektu może być dodanie rami wokół treści/grafiki . Ramka powinna być w miarę możliwości gruba ( im większa pieczątka, tym grubsza ramka, przy mniejszych wystarczy grubość ok. 0.6 mm).

Równomierny rozkład treści /grafiki

Bezpośrednio powiązany z unikaniem pustych powierzchni.  W wypadku największych pieczątek XXL warto , aby całe pole było w miarę równomiernie wypełnione.   Mniejszym problemem jest pusty środek,  najgorszym układem jest wyraźnie wypełniony jeden z boków, gdy drugi/pozostałe  pozostają puste. W takim wypadku znacząco zwiększa się ryzyko  odbijania się tła

Duże powierzchnie wypełnione tuszem

W wypadku dużych pieczątek  znacząco rośnie ryzyko tzw. ” efektu pieczątki “. Tusz nie daje bowiem 100 % pokrycie, mogą występować prześwity.   Rozwiązaniem jest unikanie  zatuszowania dużych obszarów.  Zamiast dużych powierzchni, lepiej zastosować więc tylko obrys . Podobnie rzecz ma się z czcionkami: lepiej unikać pogrubionych czcionek, a jeśli muszą występować stosować raczej w trybie konturowym, bez wypełnienia.   Warto tu także przypomnieć, iż stopień pokrycia  zależy  także od jakości papieru, sposobu tuszowania i czasu tuszowania.  Na słabej jakości papierze ( jak  opakowania tekturowe,  papier pakowy ) “efekt pieczątki” będzie  bardziej widoczny.

Unikanie zbyt cienkich linii

Im większa powierzchnia pieczątki, tym  grubsza linia powinna być stosowana.   Skomplikowane, gęste grafiki, w których linie występują blisko siebie nie są zagrożeniem. Problem dotyczy głowienie tych odcinków, którym towarzyszy puste tło. Jeśli wokół nie ma grafiki lub tekstu, warto stosować pogrubioną linię. Trudno tu o dokładne wytyczne , ale  przy największych stemplach taka linia powinna mieć minimum 1-1.5 mm grubości.

Zbyt duże różnice w rozmiarze stosowanego tekstu

Oczywiście różnice w wielkości to kwestia normalna i pożądana.  Warto w ten sposób zaznaczyć ważność określonego fragmentu. W wypadku  dużych pieczątek zbyt duże dysproporcje mogą doprowadzić do braku czytelności  elementów występujących blisko siebie.