Jak uzupełniać poduszkę/tuszownicę tuszem szybkoschnącym

Tusz szybkoschnący wymaga więcej uwagi i staranności od użytkownika niż tusz standardowy, wodny. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może skutkować zmniejszeniem trwałości, pogorszeniem jakości odbicia, doprowadzić do uszkodzenia pieczątki automatycznej, płytki tekstowej i/lub poduszki/tuszownicy.

Zasady uzupełniania  poduszki/tuszownicy:
  1. Należy upewnić się, że płytka tekstowa wykonana jest z gumy odpornej na tusze spirytusowe. Tuszu szybkoschnącego nie wolno stosować z płytką polimerową, gdyż może doprowadzić to do pogorszenia jakości i trwałości odbicia, a nawet uszkodzenia pieczątki lub płytki tekstowej.
  2. Przed nalaniem tuszu należy go dokładnie wymieszać.
  3. Nalewamy jak najmniejszą ilość tuszu na poduszkę i tylko na powierzchnię trochę większą niż płytka tekstowa/wielkość stempla. Nalanie zbyt małej ilości powoduje, że odbicie jest niepełne/częściowe/słabo widoczne, należy wtedy dodać trochę więcej tuszu. Nalanie zbyt dużej ilości tuszu zwiększa czas schnięcia, w skrajnym wypadku może nawet doprowadzić do uszkodzenia poduszki/pieczątki oraz tego, że odbicie będzie się rozmazywać na powierzchni docelowej.
  4. Przed aplikacją na podłożu docelowym sugerujemy wykonanie próbnego odbicia na próbce materiału (jeśli jest dostępna). Jeśli nie ma takiej możliwości należy wykonać próbę na kartce papieru, aż do uzyskania optymalnego odbicia.
  5. Aby zwiększyć wydajność sugerujemy wykonywanie odbić większymi partiami, w krótkim czasie od jego uzupełnienia w poduszce.
  6. Po zakończeniu aplikacji sugerujemy dobrze zamknąć poduszkę lub w wypadku pieczątek automatycznych wyjąć tuszownicę z automatu i szczelnie ją zamknąć (np. w torebce strunowej). Pozostawienie tuszownicy w nieużywanym automacie może doprowadzić do jego uszkodzenia.
  7. W zależności od warunków, rodzaju tuszu, wielkości powierzchni poduszki tusz w poduszce wyschnie znacznie szybciej niż standardowy (kilka do kilkunastu godzin, czasami 1-3 dni). Jeśli nadal potrzebują Państwo stosować poduszkę można ją uzupełnić ponownie, stosując minimalną ilość tuszu na tej samej co wcześniej powierzchni.
  8. Tusz szybkoschnący tworzy na powierzchni poduszki skorupę, która z czasem zmniejsza czytelność odbicia. W takim wypadku należy zastosować rozpuszczalnik dedykowany do danego tuszu lub wymienić poduszkę.
  9.  Nie należy mieszać różnych rodzajów i kolorów tuszów, gdyż może to wpłynąć na zmniejszenie trwałości i jakości odbicia lub uszkodzenia pieczątki/poduszki/tuszownicy.