Opis

Faksymile to pieczątka z podpisem. W wypadku wersji dwukolorowej należy pamiętać o podstawowym ograniczeniu technicznym.  Odstęp miedzy kolorami musi wynosić minimum 3 mm,  pole w danym kolorze nie może mieć wymiaru mniejszego niż 2 x 1 cm.  Oznacza to, że podpis w każdym miejscu odbicia będzie odległy od pozostałej treści o minimum 3 mm.