Opis

Faksymile to rodzaj  pieczątki z podpisem. Poza wiernym odwzorowaniem podpisu może zawierać dodatkowy tekst. Najczęściej jest to imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy. Może to być tekst księgowy/urzędowy: ” Potwierdzam za zgodność z oryginałem” “Sprawdzenia dokonał”, itp. Do przygotowania pieczątki faksymile niezbędne jest dostarczenie skanu podpisu zgodnego z naszymi wytycznymi.