Treść ekslibrisu i graweru na wieczku

Co poza grafiką umieścić na ekslibrisie

Ex libris ma charakter bardzo indywidualny, nie jest to pieczątka formalna, dlatego nie ma tu wytycznych odnośnie treści.  Najczęściej wybieranymi dodatkami do grafiki są:

  • zwrot ex libris sam lub wzbogacony  imieniem i nazwiskiem lub inicjałami
  • samo imię i nazwisko lub inicjały
  • sentencje łacińskie, cytaty
  • zwrot ” ta książka należy do ” lub ” z księgozbioru “

Oczywiście są to tylko nasze propozycje,  najważniejsze jest, aby ekslibris odpowiadał właścicielowi, więc to on powinien określić co na nim zawrzeć.

Treść/wygląd graweru na poduszce drewnianej

Na zewnętrznej części wieczka poduszki drewnianej istnieje możliwość wykonania graweru. Może on zawierać zarówno tekst jak i grafikę. Najczęściej  wybieranymi opcjami są:

  • powtórzenie samej grafiki z pieczątki ex libris
  • dodanie sentencji
  • w wypadku , gdy ekslibris jest prezentem  podanie daty i miejscowości
  • dedykację

W wypadku graweru na wieczku sugerujemy, aby nie zajmował więcej niż 30 %  powierzchni, gdyż może zakłócić estetykę opakowania.  Warto też przemyśleć treść z uwagi na fakt, że poduszka z reguły jest najbardziej widoczną częścią zestawu