Co poza grafiką umieścić na ekslibrisie

Ex libris ma charakter bardzo indywidualny, nie jest to pieczątka formalna, dlatego nie ma tu wytycznych odnośnie treści.  Najczęściej wybieranymi dodatkami do grafiki są:

  • zwrot ex libris sam lub wzbogacony  imieniem i nazwiskiem lub inicjałami
  • samo imię i nazwisko lub inicjały
  • sentencje łacińskie, cytaty
  • zwrot ” ta książka należy do ” lub ” z księgozbioru “

Oczywiście są to tylko nasze propozycje,  najważniejsze jest, aby ekslibris odpowiadał właścicielowi, więc to on powinien określić co na nim zawrzeć.

Treść/wygląd graweru na poduszce drewnianej

Na zewnętrznej części wieczka poduszki drewnianej istnieje możliwość wykonania graweru. Może on zawierać zarówno tekst jak i grafikę. Najczęściej  wybieranymi opcjami są:

  • powtórzenie samej grafiki z pieczątki ex libris
  • dodanie sentencji
  • w wypadku , gdy ekslibris jest prezentem  podanie daty i miejscowości
  • dedykację

W wypadku graweru na wieczku sugerujemy, aby nie zajmował więcej niż 30 %  powierzchni, gdyż może zakłócić estetykę opakowania.  Warto też przemyśleć treść z uwagi na fakt, że poduszka z reguły jest najbardziej widoczną częścią zestawu