Stempel drewniany to rodzaj  pieczątki składający się z płytki tekstowej (tzw. gumki), podstawy drewnianej do której mocowana jest płytka oraz drewnianej rączki umożliwiającej  aplikację pieczątki.   Wyróżniamy 2 rodzaje stempli drewnianych: stemple płaskie oraz kołyskowe.  Różnią się one wyglądem podstawy . Stemple płaskie posiadają podstawę płaską. Odbicie uzyskujemy poprzez jednoczesny  docisk całej powierzchni  stempla  do powierzchni, na której  go aplikujemy. Istotne jest, aby obie powierzchnie były do siebie równoległe, w przeciwnym razie  możemy uzyskać  niepełne lub niewyraźne odbicie.  Stempel kołyskowe posiadają podstawę zaokrągloną (owalną), co przekłada się na sposób ich aplikacji: aby uzyskać odbicie stempla kołyskowego należy nim ” kołysać” przenosząc siłę docisku z góry na dół lub z dołu do góry stempla (zależnie od preferencji).  Taka budowa stempla ułatwia  równomierne rozłożenie siły docisku i jest stosowane w wypadku stempli  o dużych wymiarach. Od tej reguły są jednak wyjątki, o których  wspomnimy poniżej.

Innym kryterium podziału stempli drewnianych  jest kształt ich  podstawy. Najpopularniejszą grupę stanowią więc drewniane pieczątki o kształcie prostokątnym.  Odrobinę mniej popularne są stempla okrągłe oraz kwadratowe.  Należy tu także zaznaczyć istotną różnicę, o której klienci zapominają: kształt odbicia  nie musi być tożsamy z kształtem podstawy stempla. Oczywiście takie rozwiązanie jest najbardziej logiczne i najpopularniejsze. Jednak w uzasadnianych przypadkach te dwa parametry mogą się różnić.  Za doskonały przykład może służyć  pieczątka o  odbiciu okrągłym.  Największy dostępny w naszej ofercie stempel o okrągłej podstawie ma 10 cm średnicy. Dlatego gdy istnieje potrzeba uzyskania  większej średnicy odbicia stosuje się stemple o podstawie kwadratowej . W ten sposób możemy uzyskać odbicie o średnicy 15 cm .

Jak dobrać kształt stempla do kształtu odbicia?

Podstawowa zasada w takim wypadku brzmi: należy  dążyć do tego , aby powierzchnia stempla była jak najbardziej zbliżona do powierzchni gumki.  Podstawa stempla zawsze musi być odrobinę większa z każdej strony od gumki, nigdy odwrotnie ( gumka nie może wystawać poza podstawę stempla drewnianego).  Oczywiście im większa powierzchnia gumki, tym ta różnica może być większa.  Zbyt duża wolna przestrzeń powierzchni stempla wpływa przede wszystkim na komfort użytkowania, zwiększa się bowiem ryzyko, że zostanie ubrudzona tuszem i tusz ten zostanie przeniesiony na docelową powierzchnię aplikacji.