Mimo coraz powszechniejszego elektronicznego obiegu dokumentów wciąż istnieje grupa pieczątek, która jest niezbędna w branży budowlanej i architektonicznej.  Dokumentacja budowlana jest obwarowana szeregiem  wymogów prawnych. W ich spełnieniu pomocne mogą być pieczątki oraz stemple, które zautomatyzują pracę projektanta czy wykonawcy oraz pomogą spełnić nakładane nań wymogi.

Pierwszą z grup pieczątek niezbędnych w branży budowlanej są pieczątki zawodowe. To szerokie pojęcie obejmujące kilka grup produktów  Najistotniejsze bez wątpienia są pieczątki z uprawnieniami. Mogą to być uprawnienia w zakresie projektowania, nadzoru, montażu, itp. Uprawnienia takie nabywa się w drodze zdania egzaminu państwowego. Są one potwierdzone uzyskaniem odpowiedniego dokumentu. Osoba posiadająca uprawnienia otrzymuje  indywidualny numer identyfikacyjny.

Pieczątka z uprawnieniami musi zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko, ewentualne  tytuły zawodowe lub naukowe osoby posiadającej uprawnienia
 • zakres uprawnień
 • indywidualny numer identyfikacyjny
 • dodatkowo można dodać elementy ułatwiające komunikację: numer telefonu , adres e-mail

Należy pamiętać, iż zarówno posługiwanie  się taką pieczątką jak i jej zamówienia wymaga posiadania uprawnień.

Pieczątka stanowiskowa lub imienna:

 • pieczątka potwierdzająca zajmowanie określonego stanowiska (kierownik budowy, kierownik nadzoru)   roli (magazynier, specjalista ds. logistyki) czy określonych kwalifikacji (architekt, projektant).
 • treść takiej pieczątki nie jest regulowana przez przepisy prawa budowlanego
 • najczęściej składa się ona z imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska czy posiadanych kwalifikacji. Może zawierać także informacje kontaktowe jak numer telefonu czy adres e-mail
 • pomiędzy imieniem i nazwiskiem a stanowiskiem najczęściej zostawia się przerwę, w której składany jest odręczny podpis
 • pieczątka imienna może również zawierać kopię odręcznego podpisu – faksymile 

Kolejną grupą są pieczątki ułatwiające pracę lub sporządzanie czy zatwierdzanie dokumentów. Do tej grupy zaliczamy pieczątki:

 • “dokumentacja powykonawcza”
 • “wbudowano w obiekt” 
 • datownik 
 • “za zgodność z oryginałem” 
 • “zatwierdzam” lub “projekt zatwierdzono” 
 • “materiał wbudowano” 
 • “zaliczono w koszty” 

Na koniec warto wspomnieć o pieczątkach przydatnych w każdej firmie, nie tylko z branży architektoniczno-budowlanej:

 • pieczątki firmowe
 • pieczątki księgowe
 • pieczątki z gotowymi hasłami jak ” zapłacono “, “przelew” , ” priorytet”
 • pieczątki z logo firmy

Dokładne wytyczne dotyczące wymogów prawnych pieczątek stosowanych w budownictwem znajdą Państwo w prawie budowlanym.

 

Nietypowe pieczątki stosowane w branży budowlanej

Dotąd pisaliśmy o typowych pieczątkach stosowanych w dokumentacji.  Są one niezwykle powszechnie stosowane i znacząco ułatwiają  i przyśpieszają prace związane z obiegiem dokumentów.  Jednak  często pieczątki i stemple przydają się także  w mniej typowych zastosowaniach:

 • znakowanie urządzeń: dzięki zastosowaniu tuszów specjalnych możliwe jest stosowanie pieczątek na powierzchniach niewchłaniających, śliskich jak : plastik, metal, drewno malowane
 • oznakowanie  wyrobów drewnianych: w naszej ofercie znajdą Państwo   specjalny tusz  do drewna surowego o zwiększonej  odporności na warunki atmosferyczne. Doskonale nadaje się do znakowania elementów drewnianych stosowanych w budownictwie
 • stempel do palet EURO:  posiadamy w sprzedaży  stemple z gotowymi projektami dedykowane do oznaczenia palet europalet
 • tusz do betonu : dzięki zastosowaniu tuszu  przystosowanego do znakowania betonu, możliwe jest oznaczenie elementów z tego materiału
Pieczątka z datą radcy prawnego z dodatkowym tekstem Potwierdzam za zgodność z oryginałem z miejscem na podpis
Pieczątka z podpisem faksymile w automacie Trodat 4912