Opis

Najpopularniejszy wzór pieczątki dekretacyjnej na stemplu drewnianym.

Jeśli chcą Państwo wprowadzić drobne zmiany (na przykład zmiana lub rezygnacja stanowisk osób podpisujących) prosimy o przesłanie takiej informacji w uwagach. Zmiana nie może dotyczyć dodania wierszy (można natomiast zmniejszyć ich liczbę).

Jeśli chcą Państwo zamówić większy stempel, prosimy o wejście na stronę produktu, wybór projektu bezpłatnego i dopisanie w uwagach: wybieram wzór dekretacyjny akceptuję do zapłaty.
Strona produktu:

Stempel drewniany kwadratowy

Stempel dobierany jest według najbliższego dostępnego wymiaru (wielkość płytki pozostaje taka sama).

Jeśli chcą państwo wykonać większą pieczątkę – prosimy o kontakt.