Pieczątki bez zamknięcia do użytkowania w biurze lub w innych miejscach bez konieczności ich przewożenia.