Pieczątki zawierające zmienne cyfry do ręcznego ustawienia. Niektóre z nich posiadają płytkę tekstową, która umożliwia umieszczenie dowolnej treści.