Pieczątki szkieletowe Colop

Pieczątki metalowe szkieletowe firmy Colop. Solidna metalowa konstrukcja z płytką tekstową umożliwiająca umieszczenie kilkunastu do kilkudziesięciu wersów tekstu. W pieczątkach tych można również zamieścić logo lub ilustracje.

Sort By: