Datowniki z płytką tekstową umożliwiają uzyskanie odbicia zawierającego poza datą także dodatkowy tekst lub grafikę. W zależności od konkretnego modelu pole tekstowe może występować nad, pod lub wokół daty , jego wielkość też bywa zmienna.