Pieczątka potwierdzająca zgodność z oryginałem w wersji z datownikiem lub bez.