Faksymile to pieczątka zastępująca odręczny podpis. Może zawierać również dodatkową treść. Dzięki zastosowaniu techniki laserowej nasze pieczątki charakteryzuje wysoka jakość i trwałość odbicia.